Tag Archives: Co-culture Endomerial

Kokultura, czyli innowacyjna metoda hodowli zarodków

Bez nazwy-2

Kokultura (z ang. co-culture endomerial) jest innowacyjną metodą hodowli zarodków, która pozwala otrzymywać zarodki najlepszej jakości oraz osiągać wysokie wyniki uzyskiwanych ciąż. Już od wielu lat prowadzone są liczne badania nad systemami kokultury z wykorzystaniem komórek rozrodczych. Ich wyniki potwierdzają ogromną skuteczność tej metody.

Wyniki długich badań dotyczących hodowli zarodków skłoniły naukowców do poszukiwania nowych rozwiązań dla prodecury in vitro. Starania skupione zostały nad zastosowaniem kokultury z użyciem komórek matczynego endometrium. Rozpoczęto próby zastosowania kokultury z użyciem wcześniej pobranej i zamrożonej tkanki endometrium. Istotną zaletą tej metody był kontakt na poziomie molekularnym rozwijającego się zarodka oraz komórek matczynego endometrium.

Czytaj więcej →