Archiwum kategorii: In Vitro

Kokultura, czyli innowacyjna metoda hodowli zarodków

Bez nazwy-2

Kokultura (z ang. co-culture endomerial) jest innowacyjną metodą hodowli zarodków, która pozwala otrzymywać zarodki najlepszej jakości oraz osiągać wysokie wyniki uzyskiwanych ciąż. Już od wielu lat prowadzone są liczne badania nad systemami kokultury z wykorzystaniem komórek rozrodczych. Ich wyniki potwierdzają ogromną skuteczność tej metody.

Wyniki długich badań dotyczących hodowli zarodków skłoniły naukowców do poszukiwania nowych rozwiązań dla prodecury in vitro. Starania skupione zostały nad zastosowaniem kokultury z użyciem komórek matczynego endometrium. Rozpoczęto próby zastosowania kokultury z użyciem wcześniej pobranej i zamrożonej tkanki endometrium. Istotną zaletą tej metody był kontakt na poziomie molekularnym rozwijającego się zarodka oraz komórek matczynego endometrium.

Czytaj więcej →

Primo Vision System – nowoczesne monitorowanie zarodków

Bez nazwy-1

Primo Vision System to innowacyjny cyfrowy system do monitoringu oraz archiwizacji rozwoju zarodków w procedurze in vitro. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie oraz archiwizowanie danych dotyczących rozwoju zarodków w procedurze in vitro.

Budowa Primo Vision System

Najważniejszą częścią systemu Primo Vision jest mikroskop (Cyfrowy Mikroskop Primo Vision) umieszczony wewnątrz inkubatora. Mikroskop wykonuje zdjęcia zarodków w trakcie ich rozwoju, nawet z odpowiednio określoną częstotliwością. Mikroskop połączony jest z adekwatnym oprogramowaniem Primo Vision, które umożliwia prowadzenie ciągłego monitoringu rozwoju zarodków, jak również archiwizację oraz analizę całości procesu. Zarodki umieszczane są w specjalnych płytkach, dzięki którym możliwe jest monitorowanie rozwoju każdego zarodka osobno.

Czytaj więcej →